ติดต่อเรา

คุณครูเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย

ครูอ้อย

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook : เพ็ญโสม  สโมสร

E-mail : watmanawan.pensom@gmail.com